ZAČETNA STRAN

V sredo, 23. 3. 2022 so dijaki iz razreda 4.a (Žan Brankovič, Rok Bečić, Lara Cergolj in Mark Kutnjak), iz Srednje ekonomske, storitvene in gradbene šole nastopili na dogodku: Več znanja za več turizma, na sejmu Alpe Adria 2022, na Gospodarskem razstavišču. Letošnja tema je bila Voda in zdravilni turizem. Dijaki so nastopili s temo: Značilnosti naravnih kopališč ob Pisateljski pešpoti po Sloveniji (Slika 1) in slika stojnice, ki jo je naredila Turistična zveza Slovenije.

Slika 1: Stojnica Naravna kopališča ob Pisateljski pešpoti po Sloveniji

Pripravili so plakat v velikosti 200 x 100 cm. Le-ta je krasil stojnico v ozadju na črni podlagi. Prikazoval je zemljevid Slovenije, na katerem so bile vrisane točke naravnih kopališč ob Pisateljski pešpoti po Sloveniji. Identificirali so 18 naravnih kopališč v pomurski, podravski, gorenjski, goriški regiji in jugovzhodni Sloveniji, ki so našle mesto na zemljevidu. Pod zemljevidom so zapisali vsa identificirana naravna kopališča, ki so primerna za kopanje. Ob poti je še nekaj zanimivih jezer in rek, ki pa ne nudijo možnosti, da bi se ljudje v njih kopali. Npr. v Trojiškem jezeru (Sv. Trojica v Slovenskih   goricah) je prepovedano kopanje, ker se v njem lovijo ribe, Ptujsko jezero je neprimerno za kopanje zaradi vrtincev in nečiste vode, reka Mura ima vrtince ipd (Slika 2).

Slika 2: Zemljevid naravnih kopališč ob Pisateljski pešpoti po Sloveniji

Na mizo, ki so jo pregrnili z ličnimi odejami ŠC Kranj, so pritrdili 2 plakata dimenzij 140 x 60 cm. Na prvem je bila fotografija Blaguškega jezera, poleg nje pa zemljevid Slovenije, na katerega je bilo položenih 12 premičnih slovenskih statističnih regij (Slika 3).

Blaguško jezero, zemljevid slovenskih regij
Slika 3: Namizni plakat z Blaguškim jezerom in slovenskimi statističnimi regijami

Na drugem pa sta bili fotografiji: Jezera Jasna in Trojiškega jezera (nekoč Gradiško jezero) (Slika 4).

Jezero Jasna in Trojiško jezero
Slika 4: Namizni plakat z jezerom Jasna in Trojiškim jezerom

Obiskovalci so morali položiti na slike pripadajoče statistične regije. Npr. na Blaguško jezero Pomursko statistično regijo, na jezero Jasna Gorenjsko statistično regijo in na Trojiško jezero Podravsko statistično regijo.

Vsak obiskovalec, ki je pravilno položil pripadajoče statistične regije na fotografije je prejel brošuro: Značilnosti naravnih kopališč ob Pisateljski pešpoti. Dijaki so v 3 urah razdelili vseh 60 izdelanih brošur.

Da so lahko še naprej animirali obiskovalce, so jim ponudili Stenski koledar 2022: Pisateljska pešpot po Sloveniji (https://slopisateljskapot.splet.arnes.si). Srečnemu izžrebancu bodo poslali stenski koledar. Zainteresirani so jim na listku papirja posredovali njihovo ime, priimek, naslov in poštno številko.

Nastop dijakov na stojnici lahko ocenim kot odličen. Na vseh področjih so dosegli visoko kakovost:
– izdelano informativno gradivo (plakati, brošura, zastavici) so bili informativni in lični;
– imeli so priponke (ime, priimek, šola) in majice ŠC Kranj;
– ustrezno so komunicirali z obiskovalci;
– naredili so kvalitetni TV spot.

Komisija Turistične zveze Slovenije je stojnico ocenila z bronastim priznanjem.

Zapisal:
Janez Černilec, mentor